Není HD jako HD, aneb buďte obezřetní

13.12.2018   |   PRAHA

Při koupi nové televize se musíte probrat všelijakými zkratkami a přídavky určujícími kvalitu obrazu (Full HD, UHD, QHD, 4K či 8K). V souvislosti s přechodem na novou platformu pozemního televizního vysílání DVB-T2 se najednou objevilo nové označení „qHD“. Co to znamená a jedná se opravdu o HD?

Řada lidí v tom má zmatek, o čemž svědčí i mnohé diskuse pod články o nových televizích a jejich možnostech rozlišení. Tohoto tématu se dotkla Asociace satelitních vysílatelů ČASO na svém setkání s odbornými novináři, kde se v následné diskusi ukázalo, že i jim se tato označení pletou.

Zmatek do problematiky označování rozlišení kvality vysílání vnesly České Radiokomunikace, které začaly používat zkratku „qHD“. Tím označily rozlišení 540 na 960 bodů, které by spíše vystihoval nějaký dodatek k názvu SD, které je standardně 576 na 720 bodů. Zkratku s velkým „Q“, tedy QHD, používají výrobci spotřební elektroniky u HD rozlišení 2 650 na 1 440 bodů.

„Podle ITU standardu je zkratka qHD zkratkou pro rozlišení 960 x 540,“ odpověděly ve svém prohlášení České radiokomunikace na výzvu asociace ČASO, která jim vytýkala matení spotřebitelů. „Aby nedocházelo k nesprávné interpretaci, používáme na trhu zavedenou zkratku qHD, kterou se označuje rozlišení 960 x 540.“

Že jde o zmatení pojmů, dokázala i diskuse na zmiňované akci ČASO, kdy jeden ze specializovaných novinářů tvrdil, že nově užívaná zkratka qHD je podle něj quasi HD. „Vidíte, i vás to zmátlo,“ reagoval na to člen představenstva ČASO Patrik Brom a dodal, že „qHD v podstatě znamená quarter, tedy čtvrtinu HD“.

Nepříjemně překvapeni ale mohou být především diváci terestrického vysílání v novém standardu DVB-T2, kteří si mylně mohou myslet, že budou přijímat programy v HD kvalitě. Jenže soukromé televize (Nova, Prima) zřejmě plánují zpoplatnit vysílání svých HD programů a bezplatně budou přes anténu vysílat pouze v SD kvalitě. A když tu nižší kvalitu nazvete qHD, tak by to mohlo spotřebitele mást. A právě na to asociace ČASO upozorňuje a vyzývá České Radiokomunikace, aby tímto diváky nepletly. Zatím bezvýsledně.

Zde je názorně vidět rozdíl mezi jednotlivými rozlišeními kvality obrazu

Tabulka rozlišení

 

Seznam článků