Vysílání přes anténu v HD prý nebude bezplatné, je to chiméra

02.01.2019   |   PRAHA

Přinášíme vám zajímavý rozhovor s Jaromírem Glisníkem, členem představenstva M7 Group, která v České republice provozuje satelitní televizi pod značkou Skylink. Glisník např. vysvětluje, proč v DVB-T2 nebude vysílání v HD kvalitě zdarma. Čtěte více v rozhovoru.

Česká televize už několik měsíců připravuje diváky na přechod z DVB-T na DVB-T2, tedy k výměně televize nebo pořízení set top boxu, pokud vysílání přijímají přes terestrickou anténu. Podle provozovatelů ostatních platforem, satelitu, kabelu či IPTV, je to veřejnoprávní kampaň ve prospěch jedné platformy a jedné soukromé společnosti – Českých radiokomunikací. Proto podali u Evropské komise podnět na prošetření možné nezákonné veřejné podpory. Tvrdí, že v budoucnu HD vysílání v pozemním vysílání bezplatné nebude a že to by se divákům mělo říkat.

Už před prázdninami jsme v médiích registrovali první spory mezi distributory satelitního vysílání a Českými Radiokomunikacemi. Oč přesně šlo?

Neuvědomuji si, že by měli satelitní operátoři spor s Českými Radiokomunikacemi. Spíše jim vadilo, jakým způsobem přistupuje vláda ČR k postupné redukci frekvenčního pásma určeného pro pozemní televizní vysílání. Převádění frekvencí z televizní distribuce do mobilních služeb je reálný trend, se kterým se jednotlivé země musejí vyrovnat. Nejen satelitní operátoři se domnívají, že po druhé vlně redukce televizního pásma budou následovat v budoucnu další. To znamená, že v dlouhodobém horizontu není pozemní televize perspektivní. Přesto stát stále upřednostňuje podnikatele z oblasti terestrické televizní distribuce proti podnikatelům z oboru satelitní, kabelové či IPTV televize. Omezování frekvenčního pásma jistě představuje velkou výzvu pro provozovatele pozemní televize – tedy zejména pro České Radiokomunikace. O tom není sporu. Neměli bychom však zaměňovat zájem státu se zájmem těchto podnikatelů. Není náhodou že v ČR stále polovina domácností využívá pozemní televizi, zatímco v okolních státech je to jen velmi malá část populace. Vliv vládní politiky je očividný.

Jak to myslíte? Respektive, na svém workshopu jste jako asociace uváděli, že stát přímo podporuje pouze pozemní vysílání. Čím a jak?

Legislativa pozemní vysílání jednoznačně preferuje. Dobrým příkladem je zákonný závazek České televize šířit své programy v pozemní distribuci, a to minimálně s pětadevadesátiprocentním pokrytím obyvatelstva. Aby bylo možno tento závazek splnit, musí Česká televize financovat nesmírně nákladnou plošnou terestrickou distribuci. Když už ovšem je – na základě zadání státu – takováto nesmírně nákladná síť vybudována, může sloužit pro řadu dalších vysílatelů. Jakoby naše legislativa ustrnula v době, kdy k analogovému televiznímu pozemnímu vysílání neexistovala alternativa. Jenže se doba změnila a v okolních zemích se pozemní vysílání stalo nevýznamnou platformou. U nás je tomu očividně naopak. To není náhoda.

České Radiokomunikace (ČRa) na své tiskové konferenci tvrdily, že se chováte nekalostně a že soud vydal předběžné opatření. Můžete to popsat podrobněji?

ČRa se nelíbily některé konkrétní formulace na webu televiznisignal.cz. Namísto toho, aby se obrátily na jeho provozovatele a požádaly o opravu, obrátily se na soud. Soud nařídil společnosti M7 Group S.A. (provozovateli platformy Skylink), která je sponzorem tohoto webu sporné formulace odstranit. Vzhledem k tomu, že web neustále prochází vývojem, v okamžiku, kdy bylo naší společnosti rozhodnutí soudu o předběžném opatření doručeno, žádná ze sporných formulací na předmětném webu již nebyla. Čra se vyhýbají otevřené výměně názorů, která by umožnila občanům udělat si vlastní úsudek.

Co přesně vám vadí na kampani České televize k přechodu z DVB-T na DVB-T2?

ČT má zákonem uloženu povinnost distribuovat své programy přes pozemní televizi. Bez ohledu na to, že polovina populace sleduje programy ČT přes satelit, kabel nebo IPTV, propaguje ve svém vysílání platformu DVB-T2. Někteří diváci ČT budou nuceni řešit konec vysílání ve formátu DVB-T. V prvé řadě nám vadí, že ČT jasně nedeklaruje, že se to netýká zákazníků satelitních, kabelových či IPTV platforem. Přibližně třetina našich zákazníků se domnívá, že si bude muset koupit nový televizor nebo set top box. To je samozřejmě nesmysl a nám nezbývá než investovat do vysvětlující komunikace, což nás stojí spoustu peněz. Stejně tak pokládáme za nesprávné, že ČT nezmiňuje mezi možnostmi, jak vyřešit konec DVB-T právě jiné technologie šíření televize, které jsou z dlouhodobého pohledu jistě perspektivnější, tedy satelit, kabel nebo IPTV.

Přechod se děje kvůli požadavkům operátorů na kapacity „ve vzduchu“. Myslíte, že během několika let dojde k dalšímu přechodu, na DVB-T3?

Není to jistě otázka nejbližších pěti let, ovšem předpokládám, že další redukce frekvenčního pásma určeného pro pozemní televizní vysílání je nevyhnutná. Za nevyhnutné pokládám rovněž to, že se diváci s pozemní televizí jednoho dne rozloučí. Pokrok se zastavit nedá, ačkoli se o to silná lobby naší konkurence bude jistě i nadále snažit.

Na digitální konferenci v Nymburku se hovořilo o tom, že terestrické vysílání nebude zcela zadarmo, jak je dosud. V jakém slova smyslu, jde o HD, o další služby?

Terestrické vysílání je tím nejnákladnějším způsobem plošné distribuce televizního signálu. To jistě potvrdí každý vysílatel. Náklady jsou velmi vysoké a někdo je platit musí. Stávající stav, kdy na „bezplatnou“ pozemní distribuci svými penězi přispívají zákazníci placených platforem, je dlouhodobě neúnosný. Mnohem spravedlivější je systém, kdy si každý hradí náklady spojené s dodávkou televize do své domácnosti – satelit, kabelovku, IPTV – a jednoho dne snad i terestriku. Zadarmo opravdu televizní distribuce není a nemůže být. Pokud vám ovšem předplatné kabelové televize uhradí soused, budete mít kabelovku „zadarmo“. Že je to absurdní? Málokdo si uvědomuje, že ve stejné situaci jsou domácnosti přijímající „zadarmo“ terestrické vysílání.

Je docela možné, že se u terestrického vysílání objeví placené služby. To bych usuzoval právě z podstatného rozšíření kapacity terestrické platformy, které přechod na DVB-T2/HEVC přinese. Spíše než rozšíření nabídky o další televizní programy bych čekal placenou nabídku HD programů komerčních televizí za měsíční předplatné – stejně jako je tomu u satelitu, kabelu a IPTV.

To by znamenalo, když se vrátíme k vaší tiskové konferenci, že stát podporuje tzv. bezplatné vysílání a ono se za něj přitom bude platit?

Ano, vypadá to, že si skutečně zákonodárci myslí, že podporují neplacenou televizi. Jenže realita je taková, že závazek šířit v pozemním vysílání programy bezplatně, není nikde zakotven. A ani nemůže být. Přechod na DVB-T2/HEVC radikálním způsobem zvýší kapacitu pozemní televize. Nedokážu si představit jiné využití této nové kapacity než placenou televizi. Není divu, když se satelitním společnostem nelíbí, když se z veřejných prostředků financuje vznik jejich konkurence.

Taková podpora mně osobně, mírně řečeno, přijde značně diskutabilní. Bráníte se proti tomu nějak? Antimonopolní úřad, Evropská unie…

Naše asociace ČASO podala již v srpnu 2016 u Evropské komise podnět na prošetření možné nezákonné veřejné podpory subjektů podnikajících v pozemním vysílání. Čekáme na rozhodnutí. Pokud i se svou stížností uspějeme, bude stát nucen změnit svůj nevyvážený postoj k televiznímu vysílání.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor byl převzat s laskavým dovolení redakce Ekonomického magazínu.

Seznam článků