Nároky operátorů na data se budou zvyšovat. Přechodem na DVB-T2 to nekončí

16.07.2018   |   PRAHA

Pozemní šíření televizního signálu (DVB-T) je v sousedních zemích na ústupu. Jaká je budoucnout této technologie u nás? Díky nárokům mobilních operátorů na přenos dat nemusí být přechod na DVB-T2 poslední. Více v našem článku.

Končí nebo nekončí pozemní televizní vysílání? To je otázka. Odpověď, alespoň částečná, se může skrývat v tvrdých datech. Zatímco v devadesátých letech využívalo v Česku k příjmu televizního signálu 99 procent domácností a ještě v polovině milénia to bylo 75 procent, v roce 2017 klesl tento počet již pod polovinu. Podíváme-li se do sousedního Německa na tamní domácnosti, kterým se ty české podobají ve svém chování asi nejvíce, čísla jsou ještě výmluvnější. Z 38 milionů domácností využívá skoro osmnáct milionů satelit, přes šestnáct kabelovou televizi, před dva a půl milionu IPTV a jen necelé dva miliony pozemní vysílání. Tedy – pět procent a v pomyslném pelotonu poslední místo. Následující tabulka ukazuje rozložení příjmu televizního signálu v sousedních státech:

Podíl jednotlivých platforem na televizním příjmu v okolních státech

  Satelitní Kabelový IPTV Pozemní
Německo 46 % 42 % 7 % 5 %
Rakousko 57 % 31 % 8 % 5 %
Slovensko 49 % 25 % 18 % 9 %
Polsko 43 % 30 % 3 % 24 %
Celkem okolní státy 46 % 38 % 7 % 9 %
Česká republika 28 % 16 % 7 % 49 %
 

To jsou všechno tvrdá data, na která reagoval v rozsáhlejším rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel Českých radiokomunikací, provozovatele pozemního vysílání, Martin Gebauer. A nutno dodat, že poměrně dost podrážděně a zavádějícím způsobem. Hovořil o nekalých praktikách, kdy doslova uvedl: „Zaznamenáváme snahy jednotlivých placených platforem využít situace a získat diváky k sobě. Jde o velmi neetický způsob prodeje jejich produktů. Hlavně satelitní firmy tvrdí, že pozemní vysílání jako platforma skončí, že je přechod velmi nejistý a že budoucnost je ohrožena.“

Nic z toho se totiž podle provozovatelů satelitního vysílání neděje. „My se jen snažíme domácnosti upozornit na ten jednoduchý fakt, že aktuální přechod na další platformu kódování pozemního televizního vysílání, tedy DVB-T2, nemusí být ani zdaleka ten poslední,“ vysvětluje Jaromír Glisník ze společnosti M7 Group, která provozuje satelitní televizi Skylink. Podle Glisníka se totiž budou i nadále zvyšovat nároky mobilních operátorů na přenosy dat. Nakonec, to může sledovat sám každý jednotlivý uživatel internetu, kdy stále více stahuje filmy, hudbu, sdílí vlastní videa a na videa jiných uživatelů se kouká. Zejména video je velký „žrout“ dat. Z toho lze podle Jaromíra Glisníka usuzovat, že někdo z toho prostoru těsně nad zemí bude muset být vytlačen. A nejpravděpododobněji to bude právě pozemní vysílání. Což kabelovkám a satelitům nehrozí. „Tedy, nejde o žádné strašení nebo nekalé praktiky, je to jen úvaha nad trendem technologických změn v televizním vysílání,“ dodává Glisník.

- red -

Čeká nás postupný konec DVB-T vysílání televize přes anténu

Dotkne se to i mě?
Seznam článků